Advert

Seçimlerde Kullanılacak Zarfların Rengi ve kurallar belli Oldu

2014 Yerel seçimlerinde kullanılacak seçim zarflarının renkleri belli oldu.

Seçimlerde Kullanılacak Zarfların Rengi ve kurallar belli Oldu
Seçimlerde Kullanılacak Zarfların Rengi ve kurallar belli Oldu
Bu içerik 3017 kez okundu.

Seçimlerde Kullanılacak Zarfların Rengi ve kurallar belli Oldu

 

2014 Yerel seçimlerinde kullanılacak seçim zarflarının renkleri belli oldu. Belediye Başkanlığı seçimi için mavi, il genel meclisi encümenleri için turuncu, mahalle ve köy muhtarlıkları için mor renkli oy zarfları kullanılacak. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek.

 

Yüksek Seçim Kurulu'nun 30 Mart 2014 pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genelge, il genel meclisi üyelikleri, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyelikleri, mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeliği, köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde; sandık kurullarının görev ve yetkilerini, uygulayacakları işlemleri, oy verme şekillerini, şikâyet ve itirazlar ile bunların incelenme usullerini kapsıyor. Genelgeye göre, bina sorumluları getirilen oy sandıkları ile oy verme kabinlerini imza karşılığı alacak sandık kuruluna yardım edecek. Seçimde kullanılacak masa, sıra, sandalye gibi araç ve gereçleri temin edecek. Oy verme günü, oy vermenin başlama saatinde görev yerine gelmeyen sandık kurulu başkanını ilgili ilçe seçim kuruluna bildirecek. Sandık sonuç tutanaklarının onaylı birer suretlerinin bir hafta süre ile ilan yerinde asılı kalmasını sağlayacak.


SANDIK KURULU AND İÇECEK
Mahalli idareler ile köy/mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde oy verme iş ve işlemleri bir sandık bölgesinde aynı sandık kurulu tarafından yürütülecek. Genelgeye göre sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri şöyle:

"Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandık alanında ise bina sorumlusuna ait olacak. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde ise bu yetki, en küçük numaralı sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üyeye verilecek. Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirleyecek. Sandıktan çıkan zarfları, oy pusulalarını sayacak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirecek. Oy verme işleri hakkında ileri sürülecek şikâyetleri inceleyip karara bağlayacak, kararları tutanak defterine geçirerek itiraza uğrayanları ilçe seçim kuruluna gönderecek." Sandık kurulu başkanı, oy verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim kurulu başkanından aşağıda oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim alacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü, göreve başlamadan önce, ilk iş olarak sandık başında bulunanlar önünde, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim" şeklinde and içecekler.

ENGELLİ SEÇMENLER İÇİN SANDIKLAR UYGUN YERLERE KONULACAK
Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez ya da sandık başında, oy verme başlamadan önce veya oy verme sırasında, sandık kuruluna dâhil siyasi parti üyelerinden biri veya birkaçı görevini yapmazsa, ceza hükümleri saklı kalmak üzere, yerine siyasi parti yedek üyelerinden birini getirecek. Sandık kurulu başkanının görevi başına gelmemesi veya bırakıp gitmesi halinde, yerine kurulun partili olmayan ve kurs gören üyesi, bu da yoksa üyelerden en yaşlısı başkanlık edecek. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak. Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, bunların rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulacak. Kışla, karargâh, ordugâh gibi askeri bina ve tesislerle, karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına ve mabetlere sandık konulamayacak. Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin görülmesine imkân bırakmayacak elverişli bir durumda olacak. Kapalı oy verme yerlerinde, köy ve mahalle seçimleri için oy pusulası olarak kullanılacak beyaz kâğıtlar, masa ve ıstampa bulundurulacak.

BELEDİYEYERDE MAVİ, İL GENEL MECLİSİ ÜYELİKLERİNDE TURUNCU ZARFLAR KULLANILACAK
Basın mensupları sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber amacıyla görüntü ve bilgi elde edebilecek. Siyasi partilerle, bağımsız adayların sandık başlarında görevlendirecekleri müşahitlerin, kamu hizmetlerinden yasaklı olmayan ergin kimselerden olması şart olacak. Belediye seçimlerinde mavi, il genel meclisi üyelikleri seçiminde turuncu, mahalle ve köy seçimlerinde mor renkli oy zarfları kullanılacak. Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına ait olacak. Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyeleri tarafından, derhal kolluk güçleri çağrılarak sandık çevresinden uzaklaştırılacak. Sandık çevresinde bir suç işlenmesi halinde, sandık kurulu, durumu tutanağa geçirecek ve ilgili hakkında işlem yapılmak üzere kolluk güçlerini çağıracak.

SEÇMENLER SAAT 08.00'DEN 17.00'YE KADAR OYUNU KULLANABİLECEK
Sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamayacak, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamayacak. Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmalarına izin verilmeyecek. Kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenler, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık seçmen listesine ilave edilmelerine ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek. Verilecek bir yazı ile seçmen sandık kuruluna başvurup oyunu kullanabilecek. Tutuklu sandık seçmen listesine kaydedilmiş olup da tahliye edilen veya taksirli suçlar dışında bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, seçmen listesinde kayıtlı olsalar bile oy kullanamayacak. Seçmenler saat 08.00'den 17.00'ye kadar olan sürece oyunu kullanacak.

DOGU VE GÜNEYDOĞUDA OY VERME SAATLERİ 07.00-16.00 ARASINDA OLACAK
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis 
illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde de oy verme işlemi 07.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sıra ile oylarını kullanmalarına izin verecek. Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği bitiş saatinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak. Sandık başında seçmene, vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamayacak. Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde kurul başkanı, birleşik oy pusulası üzerinde bulunan siyasi parti işaretlerinden hangisinin hangi partiye ait olduğunu veya bağımsız adaylara nasıl oy verileceğini anlatacak. Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verece ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Yanında kimliğini belli eden belge bulundurmayan seçmen oy kullanabilecek.

İLK OY İL GENEL MECLİSİ ÜYELİĞİ İÇİN ATILACAK
Seçmenler önce il genel meclisi üyeliği, daha sonra Belediye başkanlığı (büyükşehir dâhil) ve belediye meclisi üyeliği andından da köy veya mahalle muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi için oy kullanacak. İl genel meclisi üyeliklerine ilişkin Turuncu renkli birleşik oy pusulası Turuncu renkli zarfa, belediye başkanlığına ilişkin Mavi renkli birleşik oy pusulası ile belediye meclisi üyeliğine ilişkin Sarı renkli birleşik oy pusulası Mavi renkli zarfa atılacak. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulasını mavi renkli zarfa, köy seçimlerinde köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası ise mor renkli zarfa konularak oy kullanılacak. Seçmene, mahalle ve köy seçimlerinde sadece oy zarfı verilecek mühür verilmeyecek. Oy sandıkları saat 17.00'den önce açılamayacak. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy sandıkları saat 16.00'dan sonra açılacak.

GEÇERSİZ ZARFLAR PAKETLENECEK VE PAKETİN ÜZERİ MÜHÜRLENEREK ZARF SAYISI YAZILACAK
Sayım ve döküm açık olarak yapılacak, oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilecek. izleyebilirler. Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılacak. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan, zarflar geçersiz sayılacak. Geçersiz zarflar paketlenecek ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılacak. Bu zarflar saklanacak ve kesinlikle açılmayacak. Sandık kurulu, her seçim türü için ayrı ayrı hazırlanmış sandık sonuç tutanağını iki nüsha olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre okunaklı bir şekilde düzenleyecek. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne, her seçim türüne ilişkin bilgiler eksiksiz olarak işlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır ve sandık kurulu mührü ile mühürlenecek. Seçim türüne göre düzenlenen her bir sandık sonuç tutanağının onaylı bir sureti, sandık kurulu tarafından sandık çevresi içinde herkesin görebileceği bir yere asılacak. Bu tutanak, oy verme gününden itibaren bir hafta süreyle asılı kalacak.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Protein Ağrılıklı Beslenme Kalp Sağlığınızı Etkileyebilir
Protein Ağrılıklı Beslenme Kalp Sağlığınızı Etkileyebilir
Cildiniz Alarm Vermesin İstiyorsanız!
Cildiniz Alarm Vermesin İstiyorsanız!